Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Depeche Mode

Πήγα κι εγώ, για πολλοστή φορά, στη Μαλακάσα, για να δω το αγαπημένο μου συγκρότημα. Και τράβηξα τα μύρια όσα! Για το μόνο που δε φταίνε οι διοργανωτές είναι που δεν έπαιξαν οι Depeche. Για όλα τα άλλα όμως; Για μένα οι συγκεκριμένοι διοαργανωτές έχουν τελειώσει σαν εταιρεία.. Δεν μπορώ να δεχτώ να υπάρχουν 2 μόνο έξοδοι για πάνω από 35.000 άτομα. Και το χειρότερο; 3 ώρες ήμουν μπλοκαρισμένος μέσα στο αυτοκίνητο, στην κάτω πλευρά του TERRA VIBE. Είμαι σίγουρος, αλλά το διαστάυρωσα κιόλας εκ των υστέρων, ότι μας είχαν μπλοκάρει για να φύγουν τα VIP. Α και κάτι άλλο. Η αδερφή μου είχε πάει από τις 7, εγώ πήγα στις 8. Αμφότεροι είχαμε εισιτήρια των 80. Στην αδερφή μου έβαλαν βραχιολάκι για να πάει μπροστά! Σε εμάς όχι! Προφανώς στα αρχίδια τους! Άρα ήξεραν σίγουρα από εκείνη την ώρα ότι δε θα γίνει! Ελπίζω να πήραν ένα μήνυμα και να μην ξανακάνουν συναυλία εκεί. Εγώ Μαλακάσα δεν ξαναπάω. Θα ξαναπάω εφόσον γίνει εκεί η συναυλία των Depeche (τι να κάνω, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου, είμαι μαλάκας κολλημένος και αυτό το πράγμα εκμεταλλεύονται οι διοργανωτές και επιδεικνύουν βαρύτατη αμέλεια στις διοργανώσεις τους...), αν και πρέπει να αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής. Ποτέ ξανά στο Terra Vibe. Έχει ένα θετικό (ομολογουμένως ωραίος χώρος), αλλά ΟΛΑ τα άλλα είναι αρνητικά! όπως και να το κάνουμε, άλλο να ακυρώνεται μια συναυλία στο ΟΑΚΑ, στο Καραϊσκάκη, στο Καλλιμάρμαρο, οπουδήποτε τέλος πάντων, κι άλλο να ακυρώνεται στη Μαλακάσα!

Όσο για τα εισιτήρια; Τα εξαργυρώνουν, ανεξαρτήτως του ότι θα ορισθεί και νέα ημερομηνία. Αν ήθελαν, ας έκαναν και αλλιώς. Η σύμβαση αγοράς εισιτηρίου συναυλίας είναι μια σύμβαση ακριβόχρονης εκτέλεσης, δηλαδή ο χρόνος παροχής είναι έτσι καθορισμένος, ώστε η εκπλήρωση της παροχής από τη φύση της μόνον εντός του χρόνου αυτού είναι κατά το συμβατικό σκοπό δυνατή(Απ. Γεωργιάδης, Ερμηνεία Αστικού κώδικα, Τόμος ΙΙ, σελ 397). Και αν λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια TOUR OF THE UNIVERSE με τόσο σφιχτές ημερομηνίες, ο χρόνος εκπλήρωσης της παροχής είναι περιορισμένος, ειδάλλως, η εκπλήρωση της παροχής σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο είναι εκτός συμβατικού σκοπού των συμβαλλομένων μερών! Όπερ σημαίνει ότι εάν δεν γίνει την οριζόμενη ημερομηνία, τότε ο αντισυμβαλλόμενος - θεατής δικαιούται είτε να τάξει προθεσμία εκπλήρωσης στον υπερήμερο διοργανωτή, μετά την πάροδο της οποίας εάν δεν εκτελεστεί η παροχή (συναυλία) δύναται ο μη υπαίτιος θεατής να ζητήσει και αποζημίωση, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να αξιώσει επιστροφή της δικής του παροχής (επιστροφή αντιτίμου). Βάσει του άρθρου 401 του Αστικού μας Κώδικα, μπορούμε να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση. Αν δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί στη νέα ημερομηνία που θα οριστεί, το να τον υποχρεώσεις να δεχτεί την παροχή συνιστά μεταβολή των συνθηκών που επηρεάζουν την συμβατική του βούληση. Και για να είμαστε ακριβολόγοι, η διάταξη 401 ΑΚ ορίζει τα εξής: "Αν στη σύμβαση συνομολογήθηκε ότι η παροχή πρέπει να εκπληρωθεί αποκλειστικά σε ορισμένο χρόνο ή αποκλειστικά μέσα σε ορισμένη προθεσμία, σε περίπτωση αμφιβολίας ο δανειστής (εν προκειμένω οι κάτοχοι εισιτηρίων) έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσειγια μόνη την καθυστέρηση ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του οφειλέτη (δηλαδή της didi). Αν ο δανειστής προτιμά την απαίτηση της παροχής, οφείλει να το ανακοινώσει αμέσως στον οφειλέτη, αλλιώς δεν έχει την απαίτηση αυτή".

Εξάλλου γίνεται και από τα δικαστήρια της χώρας μας δεκτό ότι: «Η περί ακριβοχρόνου εκτελέσεως συμφωνία συνίσταται ή στη σύμβαση εκφρασθείσα βούληση των μερών, όπως ο χρόνος της παροχής αποτελέσει ουσιώδες στοιχείο αυτής και μάλιστα ότι η παροχή πρέπει να γίνει εντός της συμφωνημένης προθεσμίας ή κατά το συμφωνηθέντα χρόνο. Όταν επέλθει η υπαναχώρηση η σύμβαση διαλύεται ex tunk, οι δε συμβαλλόμενοι υποχρεώνονται να αποδώσουν τις ληφθείσες παροχές κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Τέτοια συμφωνία περικλείουν οι διατυπούμενες στη σύμβαση ρήτρες όπως «η παροχή πρέπει να εκτελεστεί ακριβώς» ή «αποκλειστικώς» ή «μόνον» ή «το αργότερο μέχρις ορισμένης προθεσμίας». Η υπό των μερών δε πρόσδοση στη σύμβαση χαρακτήρα ακριβοχρόνου εκτελέσεως έχει, σε αμφιβολία, την έννοια ότι ο δανειστής επεφύλαξε, για την περίπτωση καθυστερήσεως υπό του οφειλέτου εκπληρώσεως της παροχής, δικαίωμα συμβατικής, περαιτέρω δε ότι ο δανειστής χάνει την αξίωση προς εκπλήρωση της παροχής, αντιστοίχως δε ο οφειλέτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς εκπλήρωση της παροχής, εκτός εάν ο δανειστής ανακοινώσει στον οφειλέτη αμέσως, μετά την πάροδο του χρόνου της παροχής, ότι εμμένει στην εκπλήρωση της παροχής (Απόφαση 8/2008 ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ).»

Και μπορεί να συμφωνείται με την αγορά του εισιτηρίου ότι σε περίπτωση που ορισθεί νέα ημερομηνία, τα εισιτήρια ισχύουν και δεν εξαργυρώνονται, πλην όμως, ουδείς αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης του κατόχου του εισιτηρίου συνάγεται από τον όρο αυτό. Εξάλλου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή(Ν. 2251/1994) πρόκειται περί γενικού όρου συναλλαγής, ο οποίος δεν έχει καταστεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, συνεπώς τόσο πλατεία ερμηνεία του όρου εκ μέρους του διοργανωτή συνιστά καταχρηστικότητα, εν όψει, ιδιαιτέρως, όλων των ανωτέρω εκτεθέντων.

Όσο για το αν πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να εξαργυρώνεται το εισιτήριο στο συνολικό του αντίτιμο, όταν κάποιος αγόρασε εισιτήριο, αγόραζε εισιτήριο για τους Depeche Mode. Ούτε για τους Puressence ούτε για τους Motor έδωσε 60, 80, 100 ευρώ αντίστοιχα. Το εισιτήριο αναγράφει μόνο Depeche Mode. Ούτε καν Special Guests. Εξάλλου πολύς κόσμος, δεν είχε καν μπει όσο έπαιζαν τα support συγκροτήματα. Κάτι τέτοιο θα ίσχυε σε περίπτωση που είχαμε να κάνουμε με φεστιβάλ. Αυτά τα ολίγα. Αυτή είναι η δική μου νομική ερμηνεία.